วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่.ตำบลปวนพุ. อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

S__16695339_resize

วันที่ 9 ธันวาคม  2559  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่.ตำบลปวนพุ. อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

S__16695341_resize S__16695339_resize S__16695340_resize