ศุกร์ที่ 9 ธ.ค.59 เวลา 10.00 น.นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงได้มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ร่วมประชุมแทนที่ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลยเรื่องการเตรียมงานพิธีต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ พระราชาคณะชั้นราชฯของเจ้าคณะจังหวัดเลย

ศุกร์ที่ 9 ธ.ค.59 เวลา 10.00 น.นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงได้มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ร่วมประชุมแทนที่ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลยเรื่องการเตรียมงานพิธีต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ พระราชาคณะชั้นราชฯของเจ้าคณะจังหวัดเลย

70020_resize 70017_resize 70018_resize