วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เป็นประธารเปิดการอบรมหลักสูตร “การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” โครงบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ผาบ่าว-ผาสาว ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

S__3219504_resize

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เป็นประธารเปิดการอบรมหลักสูตร “การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” โครงบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย(เกษตรที่สูง) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ผาบ่าว-ผาสาว ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

S__3219495_resize S__3219496_resize S__3219497_resize S__3219498_resize S__3219499_resize S__3219500_resize S__3219502_resize S__3219503_resize

 

S__3219504_resize