วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ ้เกษตรอำเภอวังสะพุง เป็นประธารเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครเกษตร และมีนายศักดิ์ศิริ รามศิริ และนางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ ร่วมเป็นวิทยากรการถ่ายทอดความรู ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

77010_0_resize

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ ้เกษตรอำเภอวังสะพุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครเกษตร และมีนายศักดิ์ศิริ รามศิริ และนางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ ร่วมเป็นวิทยากรการถ่ายทอดความรู ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

77011_resize 74154_resize 76998_resize 76999_0_resize 76999_resize 77000_resize 77001_resize 77002_resize 77003_resize 77004_0_resize 77004_resize 77005_resize 77006_resize 77008_resize 77009_resize 77010_0_resize 77010_resize