วันที่ 8 ธันวาคม 2559นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้ นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนการดำเนินการวิสาหกิจชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

99774_resize

วันที่ 8 ธันวาคม 2559นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้ นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนการดำเนินการวิสาหกิจชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่ โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

 

99774_resize 99695_resize 99696_0_resize 99696_resize 99697_resize 99772_resize 99773_resize