วันที่ 7 ธ.ค.59 เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

232582_resize

วันที่ 7 ธ.ค.59 เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

232584_resize 232582_resize 232583_resize