7/ธ.ค./59 เวลา 09.30 น. นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงได้มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพงเกษตร ร่วมประชุมเตรียมงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ ในวันที่ 9 ธ.ค.59 ที่วัดโพธิ์ชัย ม.19ต.ผาน้อย

68671_resize

7/ธ.ค./59 เวลา 09.30 น. นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงได้มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพงเกษตร ร่วมประชุมเตรียมงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ ในวันที่ 9 ธ.ค.59 ที่วัดโพธิ์ชัย ม.19ต.ผาน้อย

68671_resize 68667_resize 68668_resize 68669_resize 68670_resize