วันที่ 6 ธ.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__16441351_resize

วันที่ 6 ธ.ค.59 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__16441352_resize S__16441351_resize