วันที่ 6 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

231934_0_resize

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

231935_resize 231934_0_resize 231934_resize