วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ที่จุดจำหน่ายสินค้าเกษตร(ปตท.วังสะพุง)นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงมอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานไปติดป้ายประชาสัมพันธ์และเยี่ยมชมให้กำลังใจเกษตรกร

68307_resize

วันที่ 6 ธันวาคม 2559  ที่จุดจำหน่ายสินค้าเกษตร(ปตท.วังสะพุง)นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงมอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานไปติดป้ายประชาสัมพันธ์และเยี่ยมชมให้กำลังใจเกษตรกร

68309_resize 68306_resize 68307_resize 68308_resize