วันที่ 6 ธันวาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานได้ให้คำแนะนำชี้แจงเรื่อง การขึ้นทะเบียนกับเกษตรกรที่มาสอบถาม ที่สำนักงานเกษตรอ.วังสะพุง

231836_resize

231933_resize 231836_resize 231837_resize