วันที่ 22 พ.ย. 59 เวลา 08.40 น.นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรวังะสพุง ได้ร่วมงาน”รวมพลังแห่งความดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__15556903_resize

วันที่ 22 พ.ย. 59 เวลา 08.40 น.นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรวังะสพุง ได้ร่วมงาน”รวมพลังแห่งความดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__15556903_resize 14912_resize 456005_resize S__15556898_resize S__15556899_resize S__15556900_resize S__15556902 S__15556902_resize