วันที่ 21 พ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วัสะพุงมอบหมายให้นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ และทีมงานไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจเกษตรกรที่นำข้าวและผลผลิตเกษตรมาจำหน่าย ณ จุดรวมพลังชืัอข้าว(ปั้ม ปตท. วังสะพุง)

68132_resize

วันที่ 21 พ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วัสะพุงมอบหมายให้นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ และทีมงานไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจเกษตรกรที่นำข้าวและผลผลิตเกษตรมาจำหน่าย ณ จุดรวมพลังชืัอข้าว(ปั้ม ปตท. วังสะพุง)

68132_resize 60753_resize 60756_resize 68129_resize 68130_resize