วันที่ 19 พ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพก.ชำนาญงาน ออกเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับผ้นำ ณ ม.12 ต.วังสะพุง จ.เล

259911_resize

วันที่ 19 พ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพก.ชำนาญงาน ออกเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับผ้นำ ณ ม.12 ต.วังสะพุง จ.เลย

259908_0_resize 259908_resize 259911_resize 259912_resize