วันที่ 18 พ.ย. 59 ที่เทศบาลต.ศรีสงครามนางดวงใจ พรดุสิต จพก.ชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงให้ไปออกเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบภัยนำท่วมร่วมกับผ้นำ 11หม่บ้านและทีมงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม

59756_resize

วันที่ 18 พ.ย. 59 ที่เทศบาลต.ศรีสงครามนางดวงใจ พรดุสิต จพก.ชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงให้ไปออกเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบภัยนำท่วมร่วมกับผ้นำ 11หม่บ้านและทีมงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม

59757_resize 59756_resize