วันที่ 18 พ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการลงนาหาเสี่ยว จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น ณ แปลงนาของนายชุติเดช มีเต็มชัย ม.15 ต.โคกขมิัน

67209_resize

วันที่ 18 พ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการลงนาหาเสี่ยว จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น ณ แปลงนาของนายชุติเดช มีเต็มชัย ม.15 ต.โคกขมิัน

67269_resize 67199_resize 67200_resize 67209_resize 67266_resize 67267_resize