วันที่ 17 พย. 59 นายธงฤทธ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำการผลิตและการจัดการศัตรูพืช แปลงผักอินทรีย์ ต.ศรีสงคราม และพบปะเยี่ยมเกษตรเกษตรกรชาวสวนยาง ณ จุดรับซื้อ บ้านนาซำแซง ม.6 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

S__2875399_resize

วันที่  17 พย. 59 นายธงฤทธ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำการผลิตและการจัดการศัตรูพืช แปลงผักอินทรีย์ ต.ศรีสงคราม และพบปะเยี่ยมเกษตรเกษตรกรชาวสวนยาง ณ จุดรับซื้อ บ้านนาซำแซง ม.6 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

S__2875401_resize S__2875396_resize S__2875397_resize S__2875399_resize S__2875400_resize