วันที่ 17 พย.59 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ให้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงาน โครงการ 9,999 ตามรอยพ่อ ที่ห้องประชุม สนง.กษจ.เลย

92891_resize

วันที่ 17 พย.59 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ให้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงาน โครงการ 9,999 ตามรอยพ่อ ที่ห้องประชุม สนง.กษจ.เลย

92893_resize 92890_resize 92891_resize 92892_resize