วันที่ 17 พย 59 นส.อรจีรา แสงโสดา ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอวังสะพุง เข้าประชุมเรื่องการลดใช้พลังงานฯ ณ โรงแรมใบบุญเพลส โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รอง ผวจ .เลยเป็นประธานในพิธีเปิด

31735_resize

วันที่ 17 พย 59 นส.อรจีรา แสงโสดา ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอวังสะพุง เข้าประชุมเรื่องการลดใช้พลังงานฯ ณ โรงแรมใบบุญเพลส โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รอง ผวจ .เลยเป็นประธานในพิธีเปิด

31747_resize 31735_resize 31736_resize