วันที่ 16 พย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมวางแผนการสร้างศาลาศูนย์เรียนรู้ฯ ศพก.ร่วมกับปรธานศูนย์ฯ นายช่าง อบต.หนองหญ้าปล้อง และตัวแทนเกษตรกรศูนย์เครือข่าย ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง

92574_resize

วันที่ 16 พย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมวางแผนการสร้างศาลาศูนย์เรียนรู้ฯ ศพก.ร่วมกับปรธานศูนย์ฯ นายช่าง อบต.หนองหญ้าปล้อง และตัวแทนเกษตรกรศูนย์เครือข่าย ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง

92576_resize 92572_0_resize 92572_resize 92573_resize 92574_resize 92575_resize