15/พ.ย/59 ที่สนง.กษอ.วังะพุง มีเกษตรจาก ม.3 ต.ศรีสงครามมาขอคำแนะนำปรึกษาหารือเรื่องการทำเกษตรผสมผสานกับนางดวงใจ พรดุสิต เกษตรตำบลศรีสงครามและอาสาสมัครเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอ.วังสะพุง

58337_resize

15/พ.ย/59 ที่สนง.กษอ.วังะพุง มีเกษตรจาก ม.3 ต.ศรีสงครามมาขอคำแนะนำปรึกษาหารือเรื่องการทำเกษตรผสมผสานกับนางดวงใจ พรดุสิต เกษตรตำบลศรีสงครามและอาสาสมัครเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอ.วังสะพุง

58337_resize 58338_resize