ันที่ 15 พ.ย. 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอวังสะพุง ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรอำเภอวังสะพุง

218207_resize

วันที่  15 พ.ย. 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอวังสะพุง ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรอำเภอวังสะพุง

218210_resize 214296_resize 218200_resize 218201_resize 218202_resize 218203_resize 218205_resize 218206_resize 218207_resize 218209_resize