19 มิ.ย. 58 ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืช

1435040208847_resize

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายศักดิ์ศฺริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำคณะกรรมการประกวดศุนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชน ณ บ้านกกเกลี้ยง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1435040206394_resize

1435040200083_resize

1435040202200_resize

1435040204265_resize