วันที่ 14 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง ได้มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ออกไปชี้แจงเรื่องภัยธรรมชาติที่ห้องประชุมเทศบาลต.ศรีสงคราม และเยี่ยมจุดจำหน่ายข้าวที่ปั๊ม ปตท.วังสะพุง

57972_resize

วันที่ 14  พ.ย. 59  นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง ได้มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ออกไปชี้แจงเรื่องภัยธรรมชาติที่ห้องประชุมเทศบาลต.ศรีสงคราม  และเยี่ยมจุดจำหน่ายข้าวที่ปั๊ม ปตท.วังสะพุง

57977_resize 57972_resize 57973_resize 57974_resize 57975_resize 57976_resize