วันที่ 14 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานประชุมชี้แจงเรื่องภัยธรรมชาติ ที่หอประชุมอบต.ผาน้อย

57791_resize

วันที่ 14  พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงานประชุมชี้แจงเรื่องภัยธรรมชาติ ที่หอประชุมอบต.ผาน้อย

57865_resize 49663_resize 49667_resize 57791_0_resize 57791_resize 57792_resize 57794_resize