วันที่ 12 พย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. ออกสำรวจความเสียหายพื้นที่นาข้าวหลังน้ำลด และเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

S__2818114_resize

วันที่ 12 พย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. ออกสำรวจความเสียหายพื้นที่นาข้าวหลังน้ำลด และเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง

S__2818114_resize S__2818110_resize S__2818112_resize