วันที่ 11 พ. ย.59 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ เข้าประชุมสัญจร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอำเภอ และผู้นำตำบลทรายขาว ณ ศาลากลางบ้าน ม.17 ต.ทรายขาว

63757_resize

วันที่ 11 พ. ย.59 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ เข้าประชุมสัญจร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอำเภอ และผู้นำตำบลทรายขาว ณ ศาลากลางบ้าน ม.17 ต.ทรายขาว

63760_resize 63753_resize 63754_resize 63755_resize 63756_resize 63757_resize 63758_resize 63759_resize