วันที่ 10 พ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงมอบหมายให้ นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาการ ดำเนินโครงการร่วมกิจกรรม”การตั้งปนิธาน ทำความดีต่อตนเองและสังคม” โครงการแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่วิสาหกิจชุมชน เขียนการตั้งปนิธานของตนเองในการทำความดี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแค๊ปหมูบ้านทรายขาว ต .ทรายขาว

63549_resize

วันที่ 10 พ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงมอบหมายให้ นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นวส.ชำนาการ ดำเนินโครงการร่วมกิจกรรม”การตั้งปนิธาน ทำความดีต่อตนเองและสังคม” โครงการแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่วิสาหกิจชุมชน เขียนการตั้งปนิธานของตนเองในการทำความดี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแค๊ปหมูบ้านทรายขาว ต .ทรายขาว

63550_resize 63548_resize 63549_resize