วันที่ 10 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายเนติ ศรีอรรคพรหม ติดตามสถานการณ์ น้ำท่วม ม.9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

64288_resize

วันที่ 10  พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  มอบหมายให้นายเนติ  ศรีอรรคพรหม    ติดตามสถานการณ์ น้ำท่วม ม.9  ต.วังสะพุง  อ.วังสะพุง จ.เลย

64297_resize 64298_resize 64288_resize 64295_resize 64296_resize