วันที่ 10 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงติดตามสถานการณ์ น้ำท่วม ม.9 ม. 15 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

90925_resize

วันที่ 10  พ.ย. 59  นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงติดตามสถานการณ์ น้ำท่วม ม.1 ม.9 ม. 15ม.16  ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย

 

91020_resize 90917_resize 90918_resize 90919_resize 90920_resize 90922_resize 90925_resize 90927_resize 90928_resize 91018_resize 91019_resize