วันที่10 พย 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ม.1 ม.2 ม.3 ม.9 ม.10 ม.20 ต.โคกขมิ้น น้ำยังไม่ลดเลยครับยังมาจากอำเภอหนองหินอย่างต่อเนื่อง

90880_resize

วันที่10 พย 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ม.1 ม.2 ม.3 ม.9 ม.10 ม.20 ต.โคกขมิ้น น้ำยังไม่ลดเลยครับยังมาจากอำเภอหนองหินอย่างต่อเนื่อง

90881_resize 90881_resize 90870_resize 90871_resize 90879_resize 90880_resize