วันที่ 10 พ.ย. 59 นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นภอ.วังสะพุง เป็นประธานประชุมอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน(อชก.) ครั้งที่ 9/2559 ณ ธกส.วังสะพุง

658658_resize

วันที่  10  พ.ย. 59  นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นภอ.วังสะพุง เป็นประธานประชุมอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน(อชก.) ครั้งที่ 9/2559 ณ ธกส.วังสะพุง

658662_resize 658658_resize 658659_resize 658661_resize