วันที่ 10 พย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้ นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญ การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองงิ้ว เพื่อติดตามสถานการณ์

658640_resize

วันที่ 10 พย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้ นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญ การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองงิ้ว เพื่อติดตามสถานการณ์

658649_resize 658640_resize 658651_resize