วันที่ 10 พ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงได้ เชิญหัวหน้ส่วนราชการร่วมเปิดจุดจำหน่ายข้าวของเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ที่ปั้ม ปตท .วังสะพุง

55555_resize

วันที่ 10 พ.ย.59  นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงได้ เชิญหัวหน้ส่วนราชการร่วมเปิดจุดจำหน่ายข้าวของเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ที่ปั้ม ปตท .วังสะพุง

55750_resize 55555_resize 55557_resize 55558_resize 55560_resize 55561_resize 55562_resize 55692_resize 55702_resize 55712_resize