วันที่ 10 พย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ม. 1 ม.3 ม.15 ม.16 และม.18 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง สถานการณ์น้ำยังน่าเป็นห่วง

90708_resize

วันที่ 10 พย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายนายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ม. 1 ม.3 ม.15 ม.16 และม.18 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง สถานการณ์น้ำยังน่าเป็นห่วง

90716_resize 90707_resize 90708_resize 90709_resize 90714_resize