วันที่ 9 พย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจความเสียหายของพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรตำบลเขาหลวง อ.วังสะพุง พร้อมให้คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว บ้านโนนผาพุงพัฒนา ม.12 และบ้านแก่งหิน ม.4

S__2768967_resize

วันที่ 9 พย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมเจ้าหน้าที่
ออกสำรวจความเสียหายของพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรตำบลเขาหลวง อ.วังสะพุง พร้อมให้คำแนะนำหลังการเก็บเกี่ยว บ้านโนนผาพุงพัฒนา ม.12 และบ้านแก่งหิน ม.4S__2768976_resize S__2768964_resize S__2768966_resize S__2768967_resize S__2768969_resize S__2768970_resize S__2768971_resize S__2768973_resize S__2768975_resize