วันที่ 8 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่. สนง. เกษตรจังหวัดเลย.

S__14622736_resize

วันที่ 8 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ประชุมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่. สนง. เกษตรจังหวัดเลย.

S__14622736_resize S__14622734_resize S__14622735_resize