วันที่ 7 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประสานตรวจเยี่ยมสถานที่ปั้ม ปตท. เพื่อให้เกษตรกรนำข้าวมาขาย. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจรอผลผลิต

S__14573592_resize

วันที่ 7 พ.ย. 59  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ประสานตรวจเยี่ยมสถานที่ปั้ม ปตท. เพื่อให้เกษตรกรนำข้าวมาขาย. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจรอผลผลิต

S__14573595_resize S__14573592_resize S__14573593_resize S__14573594_resize