วันที่ 7 พ.ย.59 นายธงฤทธิ์ จำรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย. ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวที่วังสะพุงและประชุมให้นโยบายการช่วยเหลือชาวนาในการขายข้าว ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง

S__14540851_resize

วันที่ 7  พ.ย.59 นายธงฤทธิ์  จำรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย. ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวที่วังสะพุงและประชุมให้นโยบายการช่วยเหลือชาวนาในการขายข้าว ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง

S__14540852_resize S__14540850_resize S__14540851_resize