วันที่ 4 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานทอดกฐินอำเภอวังสะพุง. ณ วัดบ้านนาหลวง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__14401649_resize

วันที่ 4  พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมงานทอดกฐินอำเภอวังสะพุง. ณ  วัดบ้านนาหลวง  ตำบลเขาหลวง  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__14401653_resize S__14401649_resize S__14401650_resize S__14401651_resize S__14401652_resize