วันที่ 3 พ.ย. 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ประชุมประจำเดือนพร้อมหารือข้อราชการและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__2736158_resize

วันที่ 3 พ.ย. 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ประชุมประจำเดือนพร้อมหารือข้อราชการและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__2736159_resize S__2736158_resize