วันที่ 3 พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน. รับนโยบายจากท่านผู้ว่าฯ ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง

S__14336004_resize

วันที่ 3  พ.ย. 59 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน. รับนโยบายจากท่านผู้ว่าฯ ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง

S__14336005_resize S__14336004_resize

S__14336002_resize