วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามประเมินโครงการปี 2559 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย

49031_resize

วันที่ 28  ตุลาคม  2559 นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการติดตามประเมินโครงการปี 2559  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย

49032_resize 49028_resize 49031_resize