วันที่ 19 ตค 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพ มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องปี 2561-2564 ณ ห้องประชุม อบต.หนองหญ้าปล้อง

85586_resize

วันที่  19 ตค 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพ มอบหมายให้นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องปี 2561-2564 ณ ห้องประชุม อบต.หนองหญ้าปล้อง

85586_resize 85587_resize 85588_resize 85589_resize