วันที่ 12 ต.ค 59 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ สนง.กษอ.วังสะพุง ประชุมชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน โซนบ้านเหมืองแบ่ง เพื่อทำความเข้าใจและตรวจแปลงจริง เพื่อยืนยันข้อมูลให้ถูกต้อง ณ ที่ทำการ ผญบ.ม.18 ต.หนองหญ้าปล้อง

84171_resize

วันที่  12 ต.ค 59 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ สนง.กษอ.วังสะพุง ประชุมชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน โซนบ้านเหมืองแบ่ง เพื่อทำความเข้าใจและตรวจแปลงจริง เพื่อยืนยันข้อมูลให้ถูกต้อง ณ ที่ทำการ ผญบ.ม.18 ต.หนองหญ้าปล้อง

84170_resize 84171_resize