วันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีปิดการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า. โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย. ณ. รร. บ้านนาหลวงยางเดี่ยว. ต. เขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

30668_resize

วันที่  7  ตุลาคม  2559  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมพิธีปิดการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า. โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย. ณ. รร. บ้านนาหลวงยางเดี่ยว. ต. เขาหลวง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

30672_resize 30668_resize 30670_resize