วันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกรรมการศูนย์ฯ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเล้า ม.3 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

26859_0_resize

วันที่ 7 ตุลาคม  2559  นายพงรักษ์  มีชัย  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกรรมการศูนย์ฯ  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเล้า  ม.3 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง  จังหวัดเลย

26863_resize 26859_0_resize 26860_0_resize 26861_resize