วันที่ 6 ตุลาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมรับฟังนโยบายท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร. ณ. ห้องประชุม. สนง. เกษตรจังหวัดเลย

S__12926988_resize

วันที่ 6 ตุลาคม  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ประชุมรับฟังนโยบายท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร. ณ. ห้องประชุม. สนง. เกษตรจังหวัดเลย

S__12926988_resize

110948_resize