วันที่ 5 ต.ค.59 เวลา 13.00 น.นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งนโยบายและหัวข้อประชุมต่าง ๆ

204329_resize

วันที่  5 ต.ค.59 เวลา 13.00 น.นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งนโยบายและหัวข้อประชุมต่าง ๆ

204331_resize 204328_resize 204329_resize 204330_resize