วันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมหัวหน้าส่วนฯ. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน. ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__12746843_resize

วันที่  4 ตุลาคม  2559  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ประชุมหัวหน้าส่วนฯ. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน. ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__12746844_resize S__12746841_resize S__12746842_resize S__12746843_resize